Metodologia i organització general

Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes el professor plantejarà col·loquis que s’hauran de preparar prèviament per grups.

Cada estudiant elaborarà una carpeta d’autoaprenentatge que haurà de lliurar per escrit al professor i que haurà de defensar prèviament a l’aula.