Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5 C8 C9 C10 
OG1.- Tenir una experiència directa i personal de auto-reflexió i d’entrenament comunicatiu per parlar eficaçment en públic. X  X      
OG2.- Proporcionar estratègies que potenciïn les virtuts comunicatives personals i minimitzen les carències quan es fa una presentació en públic. X  X  X  
 
 
OG3.- Fomentar l’esperit crític-analític vers la comunicació humana. X X  X X X
OG4.- Saber expressar i argumentar la pròpia opinió i saber debatre de manera constructiva les opinions dels altres en reunions de treball i davant d’un auditori. X X  X  X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 
1 OE1.- Adquisició de coneixements acadèmics teòrics i pràctics sobre el llenguatge corporal no verbal. X  X X  
OE2.- Fer un bon treball de propiocepció comunicativa per accedir a les claus de com es comunica un mateix amb el seu entorn.  X  X X  
OE3.- Comprendre la comunicació en termes de persuasió i el paper que juguen l’empatia, el carisma oratori i el control de les emocions en l’optimització de la nostra capacitat comunicativa.  X  X X  
2 OE4.- Coneixement pràctic dels estils comunicatius i dels principis de la Programació Neuro-lingüística.  X  X    
OE5.- Exercitar la lectura expressiva amb la veu i el gest.  X X  X
OE6.- Posseir un model operatiu d’anàlisi efectiu dels components verbal, no verbal, informatiu, estilístic i persuasiu de l’orador.  X  X    
OE7.- Conèixer i practicar les estratègies d’argumentació.  X  X X X
OE8.- Conèixer i practicar tècniques professionals de presentació en públic. X X X X