Temari
Bloc 1 Títol: El component comunicatiu no-verbal

1. L’acció corporal no verbal. El cos com a text. Tipus de gestos.
2. La imatge pública del comunicador. La dramatúrgia oratòria.
3. Estratègies persuasives de l'auditori. L'empatia. El carisma oratori. El control de les emocions.

Bloc 2 Títol: El component comunicatiu discursiu

1. Estils comunicatius. Estils masculins i estils femenins. Principis de Programació Neuro-Lingüística (PNL).
2. Presentacions en públic. Com organitzar lingüísticament el nostre discurs de manera efectiva? Com actuar verbalment i corporal? Com interactuar amb l’auditori? Com usar eficientment material de suport multimèdia (PowerPoint, vídeo, etc).

Bloc 3
Títol: El component argumentatiu

1. L’Argumentació en debats públics. Com exposar i defensar les nostres idees?