Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi Econòmica de l'Empresa
TEMA 1. L’EMPRESA.
TEMA 2. LA COMPTABILITAT EMPRESARIAL.
TEMA 3. GESTIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA: ANÀLISI DEL BALANÇ.
TEMA 4. FONTS DE FINANÇAMENT. LA BORSA.
Bloc 2 Títol: Anàlisi del Sistema Econòmic
TEMA 5. EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ.
TEMA 6. EL FACTOR TREBALL.
TEMA 7. ELS MECANISMES DE MERCAT.
TEMA 8. EL SECTOR PÚBLIC A L’ECONOMIA.
TEMA 9. EL DINER I LA INFLACIÓ.
TEMA 10. RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS.