PLA DOCENT
Assignatura Principis d'Economia Codi 360388
Matèria M5. Introducció a l'Economia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. O. Escardíbul i Prof. S. Boria Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014