Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la redacció periodística. X X  X    X  X
OG2.- Conèixer, distingir i analitzar els gèneres periodístics i els diferents mitjans de comunicació.  X  X X X  X  X
OG3.- Iniciar-se en la redacció de diversos textos periodístics. X X X    X  X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- Introducció al periodisme i la tasca periodística. X  X  
OE2.- Conèixer els mitjans de comunicació.    X  
OE3.- Identificar i treballar els gèneres periodístics.    X X
OE4.- Coneixement de les normes pràctiques i les tècniques necessàries per redactar diferents missatges periodístics.    X X
OE5.- El Gabinet de premsa és una opció professional més de la tasca periodística: el periodista de fonts. X    
OE6.- Conèixer i practicar les iniciatives de redacció d’un Gabinet de premsa.    X X