Metodologia i organització general

Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs: en el primer, -i més important d’ells (3/4 del temps)-, la docència es concentra en mostrar les claus per redactar correctament en cada un dels diferents tipus de mitjans de comunicació (MMCC). En el segon (1/4) s’estudia la tasca del professional en els gabinets de premsa i com ha de ser la seva relació amb els MMCC.

Els dos blocs disposen d'un seguit de sessions docents teòriques i classes de pràctiques, que en cada bloc varien en nombre en funció del contingut. Paral·lelament, es realitzen un parell de treballs en grup per tal d’ajudar a l’alumne a desenvolupar les seves capacitats col·laboratives. La càrrega pràctica de l’assignatura ocuparà els alumnes aproximadament la meitat del temps total.

El contingut de cada bloc s’obre amb una explicació contextual seguida de diferents sessions on la interacció dels alumnes a classe és vital. La darrera sessió ajuda a la resolució de dubtes i aclariments sobre la matèria. A la finalització de cada tema, l’alumne ha de fer una prova per avaluar la seva competència en la matèria.

L’assistència a classe és imprescindible. El control es determina mitjançant el lliurament a cada classe d’un seguit de lectures i/o treballs.