Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.-L’assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l’estudiant el marc teòric principal de les Relacions Públiques.  X X     X    X  
OG2.- Plantejament de les principals teories que expliquen la disciplina de les Relacions Públiques.     X      X
OG3.-Introduir els elements i subjectes que defineixen els processos de les Relacions Públiques.       X X X X X
OG4.- Introduir l’estudiant en els conceptes  i indicadors bàsics que diferencien les Relacions Públiques respecte altres disciplines.   X X X X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.-Conèixer els elements clau de la definició de les Relacions Públiques. X      
OE2.-Fer partícip l’estudiant de la filosofia d’actuació i del concepte de base que defineix les Relacions Públiques.      
OE3.-Explicar els límits i confluència de les Relacions Públiques amb les altres disciplines afins. Àmbits d’actuació coincident i divergent.        X 
2 OE7.- Aproximació als requisits i característiques de les entitats promotores del procés de Relacions Públiques.   X  
OE8.- Coneixement de les estructures i categories professionals existents: el subjecte executor.   X X  
OE9.- Aproximació a l’organització dels públics: el subjecte receptor.     X  X  
OE10.- Introducció a les especialitats i tècniques principals. Present i futur de la professió.        X