Fonts d'informació

En aquest apartat s'indiquen algunes monografies i manuals de referència i consulta que poden ajudar l'estudiant a complementar les explicacions donades a classe. Es recomana consultar sempre la darrera edició editada. Al llarg del curs el docent indicarà la bibliografia específica que correspongui en funció del tema tractat en les diferents sessions.

- FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212
- FERRER, I.-MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos,2014. ISBN: 9788499696393
- GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011)ISBN: 9788473562386
- GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC,2009.ISBN: 9788473566285
- HERREROS ARCONADA, M. La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1997 ISBN: 9788473069175
- TERMCAT (VV.AA.). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283
- VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047


Webgrafia.

En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.