Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l'estudiant els principis bàsics que regeixen la pràctica professional de la publicitat. X X            
OG2.- Introduir els elements i subjectes que defineixen els processos de comunicació en l’àmbit de la publicitat.       X     X
OG3.- Donar a conèixer el context de la publicitat dins de l'entorn dels anunciants i les agències.       X   X X X
OG4.- Fer que l'estudiant conegui en els conceptes bàsics i tècniques pròpies de la publicitat.   X X   X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- Conèixer el context comunicacional en què es desenvolupa l’activitat professional de la publicitat. X      
OE2.- Contextualitzar la publicitat en el entorn màrqueting de les empreses.en el entorn màrqueting de les empreses. X X X
OE3.- Explicar la importància de la marca com a valor empresarial i objecte de construcció per part de la publicitat. X   X  X 
OE4.- Donar a conèixer les diferents polítiques d’impulsió de les empreses.  X     X
2 OE5.- Donar a conèixer el context empresarial de la publicitat.  X  X  X
OE6.- Donar a conèixer els agents que intervenen en el procés publicitari i la seva interrelació.  X   X  X  X
OE7.- Conèixer les relacions entre mercat, consumidors, publicitat i el seu valor social  X      X