Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.-Conèixer la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.       X  X
OG2.-Definir i caracteritzar els principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves  estratègies i la seva evolució en el mercat. X        X
OG3.-Oferir una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.     X X  
OG4.-Plantejar les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.   X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.-Conèixer la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu. X      
OE2.-Oferir una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.      
OE3.-Plantejar les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.       X
2 OE4.-Conèixer la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.      
OE5.-Definir i caracteritzar els principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves estratègies i la seva evolució en el mercat.     X  
OE6.-Plantejar les principals problemàtiques actuals i els escenaris i tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.        X