Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’alumnat.

- PROGRAMACIÓ ESPECIAL:
Del dilluns 26 al divendres 30 de gener de 2015, aquesta assignatura s’impartirà parcialment en format intensiu:
Torn matí: de 9 a 13,40 hores.
Torn tarda: de 16 a 20,40 hores.

La resta de sessions presecials es duran a terme els dies: 5 i 26 de març de 2015, 16 d'abril de 2015 i 7 de maig de 2015. Es programaràn sessions de docència online de caràcter virtual es dies: 12 de febrer de 2015, 12 de març de 2015 i 9 d'abril de 2015. És obligatòria l’assistència a les sessions intensives.