Temari
Bloc 1 Títol: Definició de l'Opinió Pública. Comunicació i Societat

Tema 1. Definició i característiques de l’opinió pública.
1.1. Dificultats de conceptualització.
1.2. Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.3. Proposta de definició operativa.
Tema 2. Conceptes bàsics de l’opinió pública.
2.1. Opinions: bases i formació.
2.2. Perspectives d’estudi de les opinions col·lectives.
2.3. Espai públic, públics i altres col·lectius.
2.4. Procés de formació de l’opinió pública.
Tema 3. Recorregut històric del concepte d’opinió.
3.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítics-socials.
3.1.1. Del Món Clàssic a la Il·lustració.
3.1.2. Els Fisiòcrates i les Declaracions de Drets.
Tema 4. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública.
4.1. La tradició clàssica.
4.2. La tradició empírica.

Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors i influències

Tema 5. Models de relació entre poder polític i mitjans de comunicació.
5.1. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
5.2. Actors del procés de formació de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió, societat civil.
5.3. Paper polític dels mitjans de comunicació: models de relació. Democràcia deliberativa
Tema 6. La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública.
Les teories sobre els efectes persuasius dels mitjans.
6.1. Teories de l’impacte directe. Comunicació propagandística.
6.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
6.3. Efectes poderosos sota condicions limitades. Tematització. Espiral del silenci. Agenda, priming i framing
Tema 7. La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública.
Comunicació política: redefinir la percepció de l’espai públic i la participació democràtica.
7.1. Comunicació política. Definició i components
7.2. Democràcia mediàtica. Campanyes electorals i comunicació institucional.
7.3. La mediació de les imatges polítiques i les noves tecnologies.

Bloc 3 Títol: Observació i gestió de l'Opinió Pública

Tema 8. El camp demoscòpic i les tècniques qualitatives per l’anàlisi de l’opinió pública .
8.1. La medició de l’opinió pública a través d’enquestes. Limitacions i alternatives.
8.2. Tractament periodístic de les enquestes.
8.3. Repercussions socials i utilització política dels resultats.
8.4. Principals fonts estadístiques. Estudis d’opinió rellevants.
Tema 9. Noves aportacions a l’estudi de l’opinió pública: les interrelacions entre institucions, mitjans  i ciutadania (I).
9.1. Plantejament de comunicació pública de les institucions i/o les empreses.
9.2. Àmbits i procediments de comunicació per a intervenir en l’opinió pública.
9.3. Nous reptes per a la comunicació pública de les institucions i/o les empreses.
Tema 10. Noves aportacions a l’estudi de l’opinió pública: les interrelacions entre institucions, mitjans  i ciutadania (II).
10.1. Raó i pes polític de l’opinió pública.
10.2. Els processos de deliberació pública de la ciutadania en el context actual.
10.3. Moviments socials i construcció de problemes públics.