Metodologia i organització general

Conèixer les bases de la política i de l’organització política administrativa és bàsic per al desenvolupament de la nostra vida cívica, social i professional. Coneixerem el paper de l´Estat, dels partits polítics i dels moviments socials en el sistema i veurem com afronten avui la realitat social.
La comunicació política té una influència indiscutible en aquest entorn, on les relacions públiques en són una peça clau per transmetre i rebre el discurs polític i establir vincles de relació.

Aprofundirem en el funcionament de l´entorn polític i administratiu més immediat, per saber com són i com actuen les administracions Locals, l’Autonòmica catalana, i l´Estat espanyol, a més d’efectuar una introducció a la natura i funcionament de la Unió Europea.

Aquest curs s'imparteix de forma semi-presencial, amb una setmana intensiva de classes diàries del dilluns 16 al divendres 20 de desembre de 2013, de 16 h a 18 h, i de 18.15h a 20h, excepte divendres que finalitzaran a les 19.15h. La resta del curs s'impartirà online i a través de la comunicació electrònica. Al llarg del curs acadèmic, la professora restarà a disposició dels estudiants, mantenint-hi una comunicació dinàmica i personalitzada.

Són necessàries tant l’assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'assignatura, a la Intranet de l'Escola. Per tal d'afavorir l'aprenentatge, és molt important compartir a la Intranet qualsevol dubte o qüestió sobre els materials de lectura o la realització de les pràctiques que conformen l’avaluació continuada.

Per a l'estudi de cada secció del temari, la professora publicarà a l’Aula Virtual una introducció per facilitar la comprensió de les lectures, i donarà indicacions específiques per a la realització de cada pràctica proposada. L'estudiant haurà d'enviar les seves pràctiques a la bústia electrònica de la professora. L'assistència a classe és necessària i la participació en els casos és un element bàsic en l’avaluació.