Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- Característiques generals de l’art (pintura) del s. XX i XXI. El seu “utilitarisme” i el trencament amb l’art “clàssic”. Pot suggerir un art amb conceptes “pedagògics”? A qui cal ensenyar ? No ha estat moltes vegades l’art utilitzat com mecanisme propagandístic ?  

Tema 2.- Les estructures bàsiques de l’art contemporani: utilitat, significació, trets elementals, capacitat comunicativa, transmissió emocional, codis, estètica i “anti-estètica”. La repercussió a les modificacions de les conductes dels receptors.

Tema 3.- L’art de la publicitat “sostenible”. Art/publicitat com a demanda “ecològica”. Deconstructivisme. (Aquesta sessió es realitzarà amb l’arquitecte/ergònem  Sr. Antoni Bustamante de l’ONU de Ginebra) 

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.