Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Donar eines per fomentar la consciencia de responsabilitat personal i el respecte interpersonal. X X X         X
OG2.-Conèixer els patrons de comportament en relació a l’ús i consum del temps.   X   X     X
OG3.-Descobrir mecanismes per a la millora de la qualitat de vida. X X     X      
OG4.- Conèixer diferents estils de vida en relació als usos dels diferents temps socials. X X X         X
OG5.-Conèixer las pràctiques i les polítiques de corresponsabilitat, conciliació i WLB. X   X     X X X
OG6.-Donar les eines per tal de que l’alumnat pugui conèixer i millorar l’ús personal i social que l’alumne dóna al seu propi temps.   X X   X     X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5  OG6
1 OE1.- Descobrir diferents maneres d’us del temps. X  X X X X  
OE2.- Conèixer els mecanismes, estratègies i objectius de determinades normes d’us del temps.  X X X X  
OE3- Prendre consciencia dels diferents estils de vida en relació als usos del temps. X X X X  
2 OE4.- Saber millorar  la gestió del temps personal  i social tot considerant el benestar de les persones.   X X X X X
OE5.- Saber detectar les necessitats no explicites de les persones, grups i organitzacions en relació a la gestió del temps. X X X X X X
OE6- Aprendre a detectar els signes de resistència al canvi en la gestió del temps. X X X X X X