PLA DOCENT
Taller Gestió del temps personal i social Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. N. Codina
Dr. J. V. Pestana
Coneixements
previs recomanats
Assignatura: Psicologia social i del consum Torn Únic
Descripció general del taller En aquest taller s’analitza, es treballa  i es donen eines per a la bona gestió del temps dins del context laboral i de l’esfera de la vida privada. Al final del taller l’alumnat podrà disposar d’una sèrie de coneixements i estratègies que li permetran respondre satisfactòriament a les demandes externes de temps i sense renunciar a la voluntat i necessitat de dirigir el propi temps laboral i personal. En aquest taller es pretén enfortir psicosocialment a l’alumnat, a partir de seva implicació activa i proactiva en l’ús d’estratègies i procediments per a la millora de la gestió del seu temps intrapersonal, relacional i social.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil o similar
Format INTENSIU

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 07/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013