PLA DOCENT
Taller Creació d'un espot publicitari per a internet Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof.E. Vilamala Coneixements previs recomanats Es requereixen coneixements d'informàtica bàsica.
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat.
Torn Únic
Descripció general del taller

Exposició teòrico-pràctica dels aspectes bàsics en l’elaboració d’un espot publicitari per a Internet des de la gestació de la idea i elaboració del guió, fins a la planificació del rodatge, filmació i edició de la idea materialitzada.

Estimulació de la capacitat creativa a través de l’observació i la reflexió, el coneixement de la tècnica, els exercicis especialitzats i l’acompanyament en la realització d’un espot publicitari com a  projecte personal final.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador multimèdia amb programa d’edició de video i transcodificador de formats de video.
Fora de l'aula: L’estudiant haurà de realitzat les filmacions fora de l’aula. Per això necessitarà un dispositiu per poder filmar les imatges.
A aportar per l'estudiant: Unitat externa d’emmagatzematge (USB o disc dur extern)
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 15/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013