Total Docents per sexe

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.

 

Total Docents per titulació

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.

 

Resum estadístic docents

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.